Inschrijvingen

GVB Sint-Franciscus  -  vzw KOBArT

Schorvoortstraat 31

2300 Turnhout


Inschrijvingen van kleuters tijdens het schooljaar:


Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Als zij jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de eerstvolgende instapdatum na hun inschrijving. Concreet betekent dit op de eerste schooldag


    na de zomervakantie : 01-09-2017

    na de herfstvakantie : 06-11-2017

    na de kerstvakantie : 08-01-2018

    eerste schooldag van februari : 01-02-2018

    na de krokusvakantie : 19-02-2018

    na de paasvakantie : 16-04-2018

    na het hemelvaartsweekend : 14-05-2018Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt (bv. het trouwboekje, het geboortebewijs, kinderpasje, reispas, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister).Inschrijving voor schooljaar 2017-2018 tijdens de vakantie:


- 1 juli 2017 van 10.00 tot 12.00 uur

- 3 juli 2017 van 08.30 tot 12.00 uur

- 4 juli 2017 van 08.30 tot 12.00 uur

- 5 juli 2017 van 08.30 tot 12.00 uur

- 6 juli 2017 van 08.30 tot 12.00 uur

- 7 juli 2017 van 08.30 tot 12.00 uur

- 8 juli 2017 van 10.00 tot 12.00 uurof telefonisch na afspraak: 0479 212917


Ook vanaf 16 augustus 2017 zijn we weer aanwezig.
Capaciteit van de school:


De maximumcapaciteti voor de kleuterschool bedraagt 182 kleuters. Voor de lagere school is de maximumcapaciteit bepaald op 338 leerlingen. Momenteel is er nog plaats.

Copyright © All Rights Reserved