Gabbers en Co

GVB Sint-Franciscus  -  vzw KOBArT

Schorvoortstraat 31

2300 Turnhout


Voorbewaking en nabewaking


De voor- en naschoolse kinderopvang gebeurt in de school zelf door ‘vzw Kinderopvang Turnhout’, een kinderopvangdienst onder de verantwoordelijkheid van de stad Turnhout.

Deze opvang wordt aangeboden iedere werkdag van 07.00 uur tot 08.10 uur ’s morgens en van 15.45 uur tot 19.00 uur ’s avonds. Het kwartier vóór en het kwartier na schooltijd behoren tot de bewakingsopdracht van ons onderwijzend personeel.


Op woensdagnamiddag is er opvang van 12.20 uur tot 13.00 uur. Kinderen die langer moeten nablijven worden met de bus opgehaald en naar een andere locatie gebracht. Dit wordt vooraf gemeld aan de ouders.


Vóór een kind naar de opvang kan moet het geregistreerd worden.

U kan hiervoor contact opnemen met vzw Kinderopvang Turnhout op tel 014 420969 of e-mail  kinderopvang@turnhout.be. De dienst bezorgt u een code om online opvang te plannen. Bij een eerste inschrijving wordt éénmalig een strookje van het ziekenfonds opgevraagd.


Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk! Een kind moet ingeschreven zijn vooraleer het in de opvang toegelaten wordt. Daarbij moet uiterlijk op donderdag voorafgaand aan de week die gaat komen gemeld staan wanneer een kind de volgende week in de opvang zal blijven. Onvoorziene werkom¬standigheden kan u doorgeven aan vzw Kinderopvang Turnhout op het nummer 014 420969.


Vooraf melden is noodzakelijk omdat het aantal begeleidsters aangepast wordt aan het aantal ingeschreven kinderen. Dit wordt door de regelgeving zo voorgeschreven en heeft te maken met verzekering van kinderen en verantwoordelijkheid.


Op schoolvrije dagen van de scholen in Turnhout wordt er minstens 1 locatie van

vzw Kinderopvang Turnhout geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur onder voorbehoud dat er minstens 10 kinderen tijdig ingeschreven zijn.


Er worden allerlei activiteiten aangeboden. Kinderen van de lagere school mogen hun huiswerk maken, maar dit gebeurt uit vrije wil. Echte studiebegeleiding wordt niet voorzien.


De kostprijs voor de kinderopvang wordt door de stad Turnhout vastgelegd. Je ontvangt maandelijks een factuur via de post om voor de opvang te betalen.


Van de ouders wordt verwacht dat ze de kinderen in de opvang binnenbrengen en ophalen.Copyright © All Rights Reserved