Personeel

GVB Sint-Franciscus  -  vzw KOBArT

Schorvoortstraat 31

2300 Turnhout


juf Lut Verheyen, directie

juf Karlijn (Driesen),

kleuterleidster instapklas

juf Evi (Op de Beeck),

kleuterleidster 3- jarigen

juf Chris (Van Mechelen),

kleuterleidster 3- jarigen

juf Peggy (Sterckx),

kleuterleidster 4- jarigen

juf Ilse (Van Beurden),

kleuterleidster 4- jarigen

juf Christine (Van Gorp),

kleuterleidster 5- jarigen

juf Annelies (Risbourg)

kleuterleidster 5-jarigen

juf Sofie (Leysen),

kleuterleidster 5 - jarigen,

zorgleerkracht


juf Sanne (Cnaeps),

kleuterleidster 3- jarigen,

zorgleerkracht

juf Karen (Vandeperre)

kleuterleidster 5-jarigen

zorgleerkracht

turnleerkracht

juf Sanne (Miechielsen) ,

lerarenplatform kleuterschool

juf Liesbet (Fransen),

turnleerkracht kleuterschool

juf Christel (Schillebeeckx),

kinderverzorgster

meester Hans (Cuyvers),

leerkracht eerste leerjaar A

preventieadviseur

juf Carine (Roes),

leerkracht eerste leerjaar B

juf Kristine (Verheijen),

leerkracht tweede leerjaar A

meester Dennis (Peeters),

leerkracht tweede leerjaar B

juf Griet (Wouters),

leerkracht derde leerjaar A

juf Sien (Snyers),

leerkracht derde leerjaar B

(duobaan)

juf Dorien (Dirken),

leerkracht derde leerjaar B (duobaan)

zorgleerkracht

meester Peter (Thys),

leerkracht vierde leerjaar A

juf Ilse (Geysen),

leerkracht vierde leerjaar B

juf Carine (Caers),

leerkracht vijfde leerjaar A (duobaan)

juf Els (Van Eyck),

leerkracht vijfde leerjaar A (duobaan)

meester Kristoff (Vosters),

leerkracht vijfde leerjaar B

juf Erica (Van Schoorisse),

leerkracht zesde leerjaar A

juf Sandra (Wouters),

leerkracht zesde leerjaar B

juf Niki (Van Gestel),

zorgleerkracht

juf Sanne (Verhaegen),

zorgleerkracht


juf Ester (Wouters),

leerkracht 1ste leerjaar A - B

zorgleerkracht

juf Lotte (Dierckx),

leerkracht tweede leerjaar B

zorgleerkracht

juf Marjolein (Dijkmans),

zorgleerkracht

juf Nissy (Vermeulen)

leerkracht 3de leerjaar A

zorgleerkracht

juf Lissa (Severins)

vervanging juf Dorien (Dirken)

lerarenplatform

meester Bram (Op de Beeck)

turnleerkracht lagere school

juf Ingrid (Baelus), administratie, ICT-coôrdinator

juf Hilde (Pelkcmans),  administratie

juf Anita (Wouters),  administratie

Copyright © All Rights Reserved